ตราเสือดาว ชอบใจใช้สื่อรถตู้ด้านหลังต่อเนื่อง ได้ผลไม่ได้ผล ต้องไปสอบถามทางเจ้าของสินค้าดู