Outdoor

สื่อ Outdoor Media เป็นสื่อโฆษณานอกบ้านที่โดยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป้ายโฆษณา และมีหลากหลายประเภท แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ป้ายโฆษณาที่ไม่เสียค่าเช่าสื่อและเป็นโฆษณาที่เช่าสื่อเป็นรายเดือน

  1. รับผลิตและติดตั้ง (ไม่เสียค่าเช่าสื่อ) Banner Street ติดตั้งหน้าร้านค้า หน้าตึกแถว ตามถนนสายต่างๆที่ไม่ใหญ่มากนัก
    Cutout ป้ายกองโจร ติดตั้งตามริทาง รอบเมือง
  2. ป้ายโฆษณาที่เช่าสื่อเป็นรายเดือน Mini Billboard บนอาคารพาณิชย์ และ Cutout ผนังตึก มีหลาย location หลายขนาดและหลาย Budget