Mobile Service

“สื่อป้ายรถแห่” เคลื่อนที่ไปทุกทาง กระจายเสียงไปทุกทิศ...วิ่งตามเส้นทางอย่างต่อเนื่องเห็นชัดมาแต่ไกล...ราคาไม่แพง เช่าวิ่งต่อวันหรือเหมาวิ่งตามระยะยาว กำหนดระยะการใช้สื่อได้อย่างคุ้มค่า

“ป้ายเดินได้และมีเสียง” สื่อชนิดนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น หลังจากฝ่ายการตลาดค้นพบว่าป้ายริมทางเริ่มใช้งานได้น้อยลง เพราะมีระยะสื่อสั้นกว่าเดิม ทำให้รถแห่สามารถตอบสนองความกลัวว่าป้ายสูญหายได้มากกว่า และเชื่อได้เลยว่าป้ายจะวิ่งมาตรงด้านซ้ายของเรา หรือด้านหน้าเรา พร้อมเสียงดังสนั่นแม้ไม่ได้เปิดกระจก

แต่หากคุณมองว่า รถปิ๊คอัพดูธรรมดาไป ก็ยังมีรถแบบใหม่ๆ ให้เลือกใช้ได้ในความหรูที่ต่างกัน...เหมือน TOYOTA กับ Lexus