Transit Media

สื่อ Transit Media เป็นสื่อโฆษณานอกบ้านที่ใช้รถเป็นสื่อในการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นรอบตัวถังรถ ด้านนอกหรือด้านใน ด้านข้างที่นั่ง หรือเหนือที่นั่ง โดยสื่อประเภทนี้เริ่มใช้ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการติดสติ๊กเกอร์บนรถเมล์ การโฆษณาบนรถนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น หลังจากที่สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์มีค่าโฆษณาที่สูงขึ้น ประกอบกับการจราจรที่คับคั่งเกือบทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นนอกเมืองหรือในเมือง ก็มีความแออัดไม่แพ้กัน ทำให้คนมีวิถีชีวิตอยู่บนท้องถนนมากขึ้นและใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านมาถึงที่ทำงานนานกว่าเดิม

สื่อโฆษณาบนรถสาธารณะ จึงกลายมาเป็นทางเลือกสำหรับสื่อรถเคลื่อนที่ ที่วิ่งเข้าหาผู้คน ทั้งคนที่กำลังขับรถคนที่เดินอยู่บนท้องถนนหรือกำลังรอรถเมล์ และยังคลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ เพราะรถสาธารณะในเมืองไทยมีอยู่อย่างมากมายและหลากหลายประเภท ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อโฆษณาที่พบเห็นได้อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ รถเมล์ รถสองแถว รถตู้ รถสามล้อ ตุ๊กตุ๊ก แท็กซี่ หรือแม้กระทั่งรถไฟ และเรือโดยสาร ซึ่งการโฆษณาสามารถเจาะกลุ่มคนที่ใช้รถโดยสารที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่สินค้านั้นๆ ต้องการจะสื่อถึงใคร