รถแท็กซี่

“สื่อรถแท๊กซี่” สื่อเคลื่อนที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดและไม่จำกัดเส้นทาง วิ่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไปได้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล จากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ของผู้บริโภคในแต่ละวันที่มีลักษณะแตกต่างกันแต่คงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยรถสาธารณะในการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงเวลาด่วน รีบเร่ง ในการเดินทางไปทำงาน จึงต้องอาศัยความสะดวกสะบาย และประหยัดเวลา ทำให้สื่อแท๊กซี่ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งสำหรับเจ้าของสินค้าที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง และผู้บริโภคทั่วไปที่ขับขี่รถยนต์ส่วนตัว

จากลักษณะของท้ายแท๊กซี่ทั่วไป เราได้ดัดแปลงตัวถังรถด้านหลังให้มีความสอดคล้องกับการโฆษณา ทำให้สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในการมองเห็น และจดจำ อีกทั้งยังสามารถยกระดับการสื่อสารด้วยความหรูหรา ทันสมัย สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าได้เป็นผู้นำ