รถตุ๊กตุ๊ก

“สื่อรถตุ๊กตุ๊ก” สื่อราคาคุ้มค่า เข้าถึงใจกลางเมือง แหล่งธุรกิจ บันเทิง แหล่งชุมชน และถนนย่านเก่าแก่หลายแห่งใน กรุงเทพฯ อย่างเยาวราช วงเวียนใหญ่ สีลม สาธร หัวลำโพง สัมพันธวงศ์ ราชเทวี รองเมือง มาบุญครอง ฯลฯ

“เอกลักษณ์ไทย” รถตุ๊กตุ๊กไม่เพียงแต่เป็นรถสาธารณะทั่วไป แต่ยังเป็นตัวแทนในการแสดงถึงเอกลักษณ์ดีงามที่ชาวต่างชาติ มาประเทศไทย ต้องอยากนั่งรถตุ๊กตุ๊กของไทย ทำให้รถตุ๊กตุ๊กได้รับความนิยมอย่างสูงสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว