Van mediaสื่อรถตู้, โฆษณาติดรถตู้, สื่อติดรถตู้, สื่อโฆษณาติดรถตู้, Stickerติดรถตู้

“สื่อรถตู้” โดดเด่น เข้าถึง ทั่วถึง ตรงใจ ด้วยสภาพรถใหม่ บอร์ดี้ใหญ่กว่าเดิม สามารถโฆษณาได้รอบด้านมีหลาย option ให้เลือกตรงกับงบที่ต้องการ ภาพโฆษณาโดดเด่น เข้าถึง โดนใจไปทั้งเมือง มีเส้นทางสายรถให้เลือกมากกว่า 116 เส้นทาง กว่า 9,000 คัน วิ่งตลอดทั้งวัน ความถี่สูง (4-5 เที่ยว หรือ 8-10 รอบ)

“โดดเด่น จำง่าย ติดตามากกว่า” ด้วยความขาวสะอาดของตัวรถและตัวถังที่ใหญ่บวกกับภาพโฆษณาที่ยังมีไม่หลากหลายมากนัก ทำให้ภาพที่ติดบนตัวถังรถตู้คุ้นตา และจดจำได้ง่ายกว่าสินค้าที่มีดาษดื่นบนสื่อทั่วไป เพราะสื่อรถตู้มีความเป็นเอกภาพ
และชัดเจน ลองนึกภาพดูสิว่า! รถตู้ 1,000 คัน วิ่งทั่วเมืองจะเป็นอย่างไร